Lejebetingelser

 1. Lejers ansvar

Huset må ikke bebos af flere personer end 6 personer.

Der må ikke opslås telt op på grunden.

Lejer medbringer selv sengelinned (pudebetræk, lagner og dynebetræk), viskestykker, karklude, håndklæder, toiletpapir og evt. brænde.

 

 1. Reservation og afbestilling

Huset er først reserveret når halvdelen af lejen er indbetalt.

Depositum refunderes når nøglen er returneret til udlejer.

Strøm, vand og evt. manglende rengøring og beskadigelse af genstande modregnes i depositum. Restbeløbet overføres til lejers konto senest én uge efter afsluttet lejemål.

Ved opsigelse af lejeaftalen mindre end 40 dage før ankomst, refunderes 50 % af lejebeløbet. Ved opsigelse af lejeaftalen mindre end 30 dage før ankomst refunderes lejen ikke.

Der opkræves et gebyr på 500 kr ved opsigelse af lejeaftalen.

 

 1. Ankomst og afrejse

Ankomst lørdag den ___________kl 16 og afrejse lørdag den ________2015 inden kl 11.

Nøglen vil blive fremsendt ca. 1 uge før lejemålet. Kan også afhentes og tilbageleveres hos udlejer, hvis det er mest praktisk.

Nøglen returneres til udlejer senest 1 uge efter lejemålet er ophørt.

 

 1. Afregning af strøm, vand og brænde

Ved ankomst til sommerhuset skal lejeren selv slå strømmen til på el-måleren til højre for hovedindgangen.

 

 1. Force majeure

Udlejer kan med omgående virkning opsige lejekontrakten i tilfælde af force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer o.l.) såvel som ved evt. tvangsauktion eller salg af ferieboligen.

 

 1. Slutrengøring

Lejer er forpligtet til at efterlade huset i opryddet og rengjort stand. Opvaskemaskinen skal være tømt ved fraflytning.

Herunder skal lejer være specielt opmærksom på rengøring af køleskab, fryser, komfur, ovn, grill, brændeovn og sanitære installationer.

Efterlad altid huset i samme stand, som du selv ønsker at overtage det.

Omkostninger ved manglende eller mangelfuld slutrengøring stilles lejer i regning.

Lejer kan bestille en slutrengøring for kr. 800,00.

 

 1. Forsikring

Udlejer påtager sig ikke noget ansvar for lejeren, så længe denne bebor ferieboligen, da der ikke er tegnet nogen form for forsikring.

Benyttelse af legeredskaber på grunden foregår på lejers eget ansvar.

 

 1. Behandling af sommerhuset

Lejeren er forpligtet til at behandle sommerhuset med alt hvad dertil hører, omhyggeligt og på behørig måde, idet lejeren hæfter for alle skader, som lejeren selv eller andre ledsagende personer har forårsaget.

Lejeren skal før afrejse erstatte alle forvoldte skader på ferieboligen og inventaret.

Skulle der under lejemålet opstå skader på boligen eller inventaret, skal udlejer omgående underrettes herom af lejeren.

 

 1. Reklamationer og skader

Eventuelle reklamationer over lejemålet skal straks ved overtagelsen og senest 48 timer fra lejeperiodens start eller skadens konstatering rettes til udlejer, for herigennem at søge evt. fejl rettet.

Lejeren skal indrømme udlejeren en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre fejlen.

Rejser lejeren fra lejemålet uden forinden at have underrettet udlejer og uden herigennem at have givet sidstnævnte en rimelig frist til at rette en evt. fejl eller skade, kan udlejeren ikke pålægges nogen tilbagebetalingspligt, idet lejeren selv har umuliggjort en rettelse af den eventuelle fejl eller skade.

Utilfredsstillende rengøring af sommerhuset (f.eks. efter den tidligere lejer) skal altid meddeles omgående på indflytningsdagen.

Udlejerens erstatningspligt omfatter kun direkte økonomisk skade, og kan aldrig overstige værdien af den samlede lejeindbetaling. For indirekte skade, følgeskade eller skade af ikke økonomisk art (idealskade) kan udlejer ikke drages til ansvar.

 

 1. Fjernsyn, radio, internet m.v.

I feriehuset findes der video, fjernsyn, radio og lignende faciliteter. Da disse ting står gratis til rådighed for lejeren, kan lejer ikke gøre krav gældende ved kortvarige, uforudsete forstyrrelser, beskadigelser og udfald.

Det samme gælder for rørinstallationer, sanitære forhold m.v. I sådanne tilfælde bedes lejer give udlejer meddelelse om forholdet, således at udlejer hurtigst muligt at sørge for reparation.

 

 1. Ændringer i forhold som ikke vedrører selve sommerhuset

Udlejer påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve sommerhuset (f.eks. ændring af bademuligheder, fiskerettigheder, nedlæggelse af trafikruter, butikker m.v., vej- og byggearbejde), ligesom udlejer ikke påtager sig ansvaret for en forringelse af lejerens ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold samt lokale bestemmelser og forordninger (f.eks. badeforbud etc.). Endvidere kan udlejer ikke gøres ansvarlig for skadedyr (myre, hvepse, fluer, mus, ørentvister m.v. ) i eller ved feriehuset.

 

 1. Røgfrit sommerhus

Sommerhuset er røgfrit, hvilket betyder at der ikke må ryges indendørs. Overtrædes forbuddet, vil sommerhuset blive specialrengjort for lejersregning.

 

Udlejer og ejer:

Steen Hundborg

Kong Sigfreds Vej 1

8920 Randers NV

Mobilnr. +45 40 52 88 10