Lejebetingelser

Lejebetingelser:
1. Lejers ansvar
Huset må ikke bebos af flere personer end 8 personer.
Der må ikke opslås telt op på grunden. Campingvogne må ikke parkeres på grunden.
Lejer medbringer selv sengelinned (pudebetræk, lagner og dynebetræk), viskestykker, karklude, håndklæder, toiletpapir og evt. brænde).

2. Reservation og afbestilling
Huset er først reserveret når første rate af lejen er indbetalt. Bookinger modtaget mindre end fire uger før indflytning, betales hele lejebeløbet og depositum omgående.
Strøm, vand, evt. manglende rengøring og beskadigelse af genstande modregnes i depositum.
Depositum udgør 1000,-
Restbeløbet overføres til lejers konto eller Mobilepay senest tre dage efter afsluttet lejemål.
Ved opsigelse af lejeaftalen mere end 30 dage før ankomst refunderes 50 % af lejebeløbet. Ved opsigelse af lejeaftalen senere end 30 dage før indflytning refunderes lejen ikke.
Der opkræves et gebyr på 500 kr ved opsigelse af lejeaftalen.

3. Ankomst og afrejse
Ankomst/afrejse: se ovenstående.
Nøglen til huset vil blive placeret i en nøgleboks, som sidder til højre for husets hoveddør.
Den aktuelle kode til nøgleboksen fremsendes på SMS eller Messenger til lejer dagen før ankomst.
Nøglen skal ved afrejse placeres i samme boks, og nøgleboksen skal altid være aflåst.

6. Afregning af strøm, vand og brænde
Ved ankomst til sommerhuset skal lejeren selv slå strømmen til.
Ved afrejse skal lejer slå strømmen fra.
Internet er high speed, ubegrænset forbrug, der kan logges på med flere enheder.

7. Force majeure
Udlejer kan med omgående virkning opsige lejekontrakten i tilfælde af force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer o.l.) såvel som ved evt. tvangsauktion eller salg af ferieboligen.

8. Slutrengøring
Lejer er forpligtet til at efterlade huset i opryddet stand.
Herunder skal lejer være specielt opmærksom på rengøring af køleskab, fryser, komfur, ovn, grill, brændeovn og sanitære installationer.
Efterlad altid huset i samme stand, som du selv ønsker at overtage det.
Opvaskemaskinen skal altid tømmes ved fraflytning, manglende tømning udløser et gebyr på 150,-
Ovnen skal efterlades i samme stand som ved indflytning, manglende rengøring af ovnen udløser et gebyr på 250,-
Støvsugeren må ikke benyttes til støvsugning af brændeovnen eller askepartikler, da den ødelægges, sker det alligevel, skal lejer betale en ny støvsuger.
Obligatorisk slutrengøring koster kr. 900,00.

9. Forsikring
Udlejer påtager sig ikke noget ansvar for lejeren, så længe denne bebor ferieboligen, da der ikke er tegnet nogen form for forsikring.
Benyttelse af legeredskaber på grunden foregår på lejers eget ansvar.

10. Behandling af sommerhuset
Lejeren er forpligtet til at behandle sommerhuset med alt hvad dertil hører, omhyggeligt og på behørig måde, idet lejeren hæfter for alle skader, som lejeren selv eller andre gæster/ledsagende personer har forårsaget.
Lejeren skal før afrejse erstatte alle forvoldte skader på ferieboligen og inventaret.
Skulle der under lejemålet opstå skader på boligen eller inventaret, skal udlejer omgående underrettes herom af lejeren.

11. Reklamationer og skader
Eventuelle reklamationer over lejemålet skal straks ved overtagelsen og senest 48 timer fra lejeperiodens start eller skadens konstatering rettes til udlejer, for herigennem at søge evt. fejl rettet.
Lejeren skal indrømme udlejeren en rimelig tidsfrist til at rette eller udbedre fejlen.
Rejser lejeren fra lejemålet uden forinden at have underrettet udlejer og uden herigennem at have givet sidstnævnte en rimelig frist til at rette en evt. fejl eller skade, kan udlejeren ikke pålægges nogen tilbagebetalingspligt, idet lejeren selv har umuliggjort en rettelse af den eventuelle fejl eller skade.
Utilfredsstillende rengøring af sommerhuset (f.eks. efter den tidligere lejer) skal altid meddeles omgående på indflytningsdagen.
Udlejerens erstatningspligt omfatter kun direkte økonomisk skade, og kan aldrig overstige værdien af den samlede lejeindbetaling. For indirekte skade, følgeskade eller skade af ikke økonomisk art (idealskade) kan udlejer ikke drages til ansvar.

12. Fjernsyn, radio, internet m.v.
I feriehuset findes der video, fjernsyn, radio. High speed og trådløst internet og lignende faciliteter. Da disse ting står gratis til rådighed for lejeren, kan lejer ikke gøre krav gældende ved kortvarige, uforudsete forstyrrelser, beskadigelser og udfald.
Det samme gælder for rørinstallationer, sanitære forhold m.v. I sådanne tilfælde bedes lejer give udlejer meddelelse om forholdet, således at udlejer hurtigst muligt at sørge for reparation.

13. Ændringer i forhold som ikke vedrører selve sommerhuset
Udlejer påtager sig intet ansvar for ændringer af forhold, der ikke vedrører selve sommerhuset (f.eks. ændring af bademuligheder, fiskerettigheder, nedlæggelse af trafikruter, butikker m.v., vej- og byggearbejde), ligesom udlejer ikke påtager sig ansvaret for en forringelse af lejerens ferieophold, når dette skyldes klimatiske forhold samt lokale bestemmelser og forordninger (f.eks. badeforbud etc.). Endvidere kan udlejer ikke gøres ansvarlig for skadedyr (myre, hvepse, fluer, mus, ørentvister m.v. ) i eller ved feriehuset.

14. Røgfrit sommerhus
Sommerhuset er røgfrit, hvilket betyder at der ikke må ryges indendørs. Overtrædes røgforbuddet skal lejer betale for special rengøring udført af et professionelt rengøringsfirma.
Der må ryges udenfor huset.

15. Husets el-forsyning må ikke til opladning af el-biler og scotere, da el-forsyningen ikke er beregnet til disse formål, sker dette alligevel skal lejer betale for genetablering af strømforsyning til huse